0
محتویات سبد خرید
  • 2935
  • 83 مرتبه
اسپری نانونقره برای ضدعفونی‌کردن زخم تولید شد

اسپری نانونقره برای ضدعفونی‌کردن زخم تولید شد

1399/06/04

محققان کشور موفق به ساخت و تولید اسپری ضد عفونی کننده زخم با فناوری نانو و نانوذرات نقره شدند.به گزارش خبرنگار مهر، محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری ضد عفونی زخم با تاییدیه ستاد توسعه فناوری نانو شدند.در تولید این اسپری از نانو ذرات نقره استفاده شده، زیرا نقره دارای خواصی به عنوان یک ماده ضدباکتریایی است.رفتار ضدمیکروبی نقره و ترکیبات آن نسبت مستقیم با رهایش یون زیست فعال Ag+ دارد که می تواند با غشاهای سلولی باکتری‌ها و یا قارچ‌ها واکنش نشان دهد.فلز نقره و ترکیبات معدنی آن در حضور آب و یا مایعات بدنی یونیزه می‌شود و می‌تواند با پروتئین‌ها، باقیماندهٔ آمینواسیدها، آنیون‌های آزاد و گیرنده‌های روی بدن پستانداران و غشاهای سلول‌های یوکاریوتیک واکنش دهد. نقره سمیت کمی در بدن انسان از خود بجا می‌گذارد و ریسک حداقلی در موارد مسائل تنفسی، بلعی و پوستی دارد.با این وجود، مداومت تماس با نقره می‌تواند سبب ایجاد مشکلات پوستی، چشمی و غیره شود.با کاهش ابعاد ذرات نقره (نانوذرات نقره درون کلوئید) نیز احتمال افزایش رهایش نقره به‌علت افزایش سطح در معرض افزایش می‌یابد.با توجه به خاصیت نقره محققان کشور با استفاده از این نانوذرات اسپری ضد عفونی کننده زخم را به تولید رساندند.https://www.mehrnews.com/

فایل های پیوست